Památky Unesco

Český Krumlov


Na samém jihu České republiky se nachází region, který je ideálním místem k prožití nejzajímavějších zážitků. Jeho centrem je město Český Krumlov, které sice není velké svou rozlohou, ale o to více přitahuje kouzelnou atmosférou dávných let. Díky jedinečné středověké zástavbě je právem již od roku 1992 chráněno organizací UNESCO. Jako přirozené centrum však nežije pouze historií, která je v podobě starobylých památek přítomna na každém kroku, ale postupem času se stalo městem kultury, umění a nevšedních zážitků. V každém ročním období nabízí z pestrého menu kulturních akcí ty nejlepší kousky: od návštěv muzeí a galerií přes koncerty některého ze sedmi hudebních festivalů či představení v rámci tradičních slavností až po speciální noční prohlídky nebo posezení ve stylových hospůdkách - jen si vybrat a ochutnat. Obklopen neporušenou krásnou přírodou láká Český Krumlov a celý region všechny ty, kdo chtějí zažít něco nezapomenutelného, neobvyklého, vzrušujícího.

Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, který je spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je druhým největším zámeckým komplexem České republiky po Pražském hradu. Historické sídlo  zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm - dějiště sezonních divadelních představení.

Český Krumlov je kosmopolitní město s vůní historie i jedinečnou atmosférou ležící uprostřed krásné přírody.


Holašovice


Vesnice Holašovice je od Českého Krumlova vzdálená 24 km, cca 50 minut jízdy autem. Pokud chcete vědět, jak vypadá typická česká vesnice, pak  jsou Holašovice tou správnou volbou.

na seznam přírodního a kulturního dědictví Unesco byly zapsány v roce 1998 . Představují unikátní dochovaný soubor hospodářských usedlostí, které byly stavebně a výtvarně upraveny v průběhu 19. století do specifické podoby tzv. selského baroka, díky němuž jsou předmětem památkové péče. Unikátní je dosud neporušená forma půdorysného řešení, parcelace i struktura zástavby, která je příkladem vesnického urbanismu. Téměř zcela dochovaný je středověký systém obytných domů a sýpek. Komplex čítá 23 památkově chráněných usedlostí se 120 budovami. Najdeme zde nejen výstavné statky se špýchary, stodolami, maštalemi a výměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličku.

Každoročně se tu předposlední víkend v červenci konají "Selské slavnosti". Tento typický staročeský jarmark přináší ukázky tradičních i netradičních řemesel z Čech, Moravy a Slovenska s bohatým doprovodným kulturním programem.

Holašovice s necelými 140 obyvateli jsou i dnes převážně trvale obydleny, čímž tvoří jedinečné a živé společenství v prostředí vesnického sídla tak, jak bylo vytvářeno v druhé polovině 19. století.


Telč


Telč leží v jihozápadním cípu Moravy, na půli cesty mezi Prahou a Vídní. Zásadní změna v životě města nastala po roce 1992 (zápis do Seznamu UNESCO), a přinesla městu zvýšený zájem a následný příliv turistů.

Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z dávných časů. Předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, rozsáhlý renesanční zámecký komplex k němuž patří zajímavě dispozičně řešená zahrada s parkem. Uvnitř  zámku jistě každého zaujmou honosné interiéry s jedinečnou výzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkami. Kromě zámku patří mezi nejvýznačnější telčské památky také náměstí s unikátním nenarušeným komplexem historických domů v renesančním a barokním stylu. Nejstarší stavební památkou ve městě je pak 49m vysoká, pozdně románská Svatodušní věž.

K prohlídce města můžete využít nabídky "Okružní jízda Telčí", s výkladem o historii a památkách města,

 


Kutná Hora


Řadí se po bok historicky nejvýznamnějších měst České republiky. Historie našeho státu se tu začala psát již v raném středověku, především díky zdejší těžbě stříbra. Město se může pochlubit celou řadou zcela unikátních staveb z různých historických období. Ze všech ulic, domů i kostelů tu na nás doslova dýchá její dlouhá historie, plná významných dějinných událostí. Poslední roky jsou také ve znamení návratu k tradici vinařství, které bývalo v minulosti nedílnou součástí koloritu města.

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci bylo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1995. Představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a barokních domů. K dalším významným památkám patří také Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej nebo klášter řádu sv. Voršily.